הָרָשׁוּת האזרחית היא תנועה אזרחית שקמה מתוך המחאה על מנת להוות כוח אזרחי ולהשיב את האזרח לראש סדר העדיפות השלטוני (הם עובדים אצלנו). באמצעות מעורבות ושותפות בכול תחומי החיים, נשפיע על המערכת הפוליטית ועל סדר היום הציבורי למען טובת האזרח ורווחתו.


מטרות ויעדים:

* ביצור הדמוקרטיה, לפי ערכי מגילת העצמאות. נפעל ליישום חוקה שתגן על זכויות האזרח.

* הטמעת טוהר המידות, שיח מכבד, מניעת הסתה ופילוג.

* גיוס ואיחוד ההון האנושי, החברתי והארגוני של א.נשי המחאה, מתנדבות/ים, ליישום ומימוש מטרות התנועה.

* לפעול בשכונות ובקהילות בכל רחבי הארץ ולהשתתף ביוזמות חברתיות ותרבותיות.


העקרונות שלנו :

  • זכויות יסוד אזרחיות - שוויון אזרחי, הזכות לחינוך, לבריאות, לחיים בכבוד, חוקה על בסיס מגילת העצמאות.

  • חובות יסוד אזרחיות - שירות בקהילה, שירות בצה"ל או שירות לאומי, עיקרון השוויון בנטל.

  • ראש ממשלה, ראש עירייה וחברי כנסת – הגבלה לשתיים-שלוש קדנציות.

  • חובת אמון, טוהר המידות וניקיון כפיים של "משרתי ציבור" - בעבירות שיש בהן קלון, לא יוכלו לשאת בתפקידם.

  • דיון ציבורי וקבלת החלטות על בסיס משאל עם - כלי להכרעות מחייבות בשאלות מרכזיות.

  • הנחות וערכי יסוד - חיה ותן לחיות, שותפות גורל, שיח מכבד, מניעת הסתה ופילוג.

מצגת הרשות האזרחית

כנס השקה הרשות האזרחית